Konkurentsiõigus ja riigiabi.

Toimiv konkurents on vaba turumajanduse süsteemi alustala. Euroopa Liidu ja Eesti eesmärgid ning tegevused selles valdkonnas on kaasa toonud keeruka ning mahuka konkurentsiregulatsiooni kujunemise, mille järgimine koos asjakohase kohtupraktikaga ei ole lihtne ning vajab alati professionaalset nõu. Heade tehingute tegemise, võimalike rikkumiste ning vaidluste ennetamise eelduseks on teadlik, informeeritud ettevõtja ja hästi nõustatud isik.

Majanduse elavdamiseks on ellu kutsutud ka erinevad toetusmeetmed ning isikutel on oma tegevuste edendamiseks võimalik taotleda toetusi nii riiklikest kui ka Euroopa Liidu poolt rahastatavatest meetmetest. Kuna tasuta lõunaid ei ole, siis eeldab ka riigiabi vastuvõtmine isiku poolt kohustuste nõuetekohast täitmist, mille eelduseks on kohustuste ulatusest ja sisust aru saada. Eelnevas tulevadki LINKLaw advokaadid professionaalse nõuga appi.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • konkurentsiõiguse rikkumiste, sh keelatud kokkulepped, kooskõlastatud tegevus, ennetus tehingute nõustamisel ning muudes ettevõtlusega seonduvates tegevustes;
 • turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjate nõustamine igapäevases majandustegevuses ning tehingute tegemisel;
 • nõustamine seonduvalt koondumistega;
 • nõustamine riigiabi taotlemisel ning hilisemas riigiabi kasutamisega seotud menetluses;
 • nõustamine konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoni menetluses ning kohtumenetlustes.
Valik tehtud töid:
 • Ragn-Sells AS

  Esindamine ja nõustamine koondumismenetluses AS-iga Väätsa Prügila ja esindamine erinevates tsiviil- ja halduskohtuvaidlustes seonduvalt koondumismenetlusega

 • Viru Keemia Grupp AS-i kontserni ettevõtted

  Nõustamine erinevates konkurentsiõiguse küsimustes ja esindamine Konkurentsiameti menetlustes

 • Aktsiaselts Harju Elekter Elektrotehnika

  Nõustamine konkurentsiõigusega seonduvates küsimustes

 • Eesti Pagar AS

  Esindamine riigiabiga seonduvates kohtuvaidlustes

Tagasi