Konkurentsiõigus ja riigiabi

Toimiv konkurents on vaba turumajanduse süsteemi alustala. Selleks, et turgudel konkurents kõikide isikute vahel ka reaalselt töötaks, tuleb seda ka kaitsta ning edendada. Majanduse edendamiseks on ellu kutsutud ka erinevad toetusmeetmed ning isikutel on oma tegevuste edendamiseks võimalik taotleda toetusi nii riiklikest kui ka Euroopa Liidu poolt rahastatavatest meetmetest. Sellised riikide ja Euroopa Liidu eesmärgid ning tegevused on kaasa toonud keeruka ning mahuka konkurentsiregulatsiooni kujunemise, mille järgimine ei ole kahjuks alati lihtne ning probleemideta. Võimalike rikkumiste ning vaidluste ennetamise eelduseks on teadlik ning informeeritud ettevõtja. Just klientide teadlikkuse tõstmine kui parim meede riskide realiseerumise vältimiseks on meie esmane prioriteet.

LINKLaw nõustab kliente kõikides konkurentsiõigusega seonduvates küsimustes, nii tehingute tegemisel, riigiabi taotlemisel kui ka suhetes haldusorganitega ning õigusvaidlustes. Meie teenuste hulka kuuluvad muuhulgas:

 • konkurentsiõiguse rikkumiste, sh keelatud kokkulepped, kooskõlastatud tegevus, ennetus tehingute nõustamisel ning muudes ettevõtlusega seonduvates tegevustes;
 • turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjate nõustamine igapäevases majandustegevuses ning tehingute tegemisel;
 • nõustamine seonduvalt koondumistega;
 • nõustamine kõlvatu konkurentsi keelu rikkumise vältimiseks ettevõtete igapäevases majandustegevuses;
 • nõustamine riigiabi taotlemisel ning hilisemas riigiabi kasutamisega seotud menetluses;
 • nõustamine haldusmenetlustes ning kohtumenetlustes.


Valdkonna kontaktisik:
vandeadvokaat Reesa Laur (saada Reesale e-kiri).

Valik tehtud töid

 • IGLU OÜ esindamine kohtuvaidluses kõlvatu konkurentsi küsimuses.
 • Eesti Pagar AS-i esindamine riigiabiga seonduvas kohtuvaidluses.
 • Viru Keemia Grupp AS-i kontserni kuuluvate ettevõtete nõustamine erinevates konkurentsiõiguse küsimustes.
 • Tallinna Sadama tütarfirmade nõustamine konkurentsialastes küsimustes erinevates kohtuvaidlustes.

Valik publikatsioone

 • “Corporate Acquisitions and Mergers”, Kluwer Law International, 2013. Eesti peatüki kaasautorid Reesa Paatsi, Kairi Kurisoo, Liina Rekand.
 • “State Aid”, peatükk Eesti kohta, Getting the Deal Through 2014. Reesa Paatsi.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
reesa.laur@linklaw.ee