Tehingunõustamine.

Hästi toimivate koostöösuhete eelduseks on korrektsed lepingud. Meie pikaajaline praktika kinnitab, et just piisavad ja nõuetekohaselt vormistatud lepingud tagavad soovitud eesmärkide saavutamise, hea ja ladusa koostöö ning vähendavad vaidluste tekkimise ohtu. Meie poolt pakutav lepingutega seonduv õigusabi hõlmab nii sobiva lepinguliigi valikut, lepingu projekti koostamist kui ka lepingutingimuste läbirääkimistel osalemist ning nõustamist seonduvalt sõlmitud lepingute korrektse täitmisega.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • eellepingud ja ühiste kavatsuste protokollid;
 • müügilepingud, turustuslepingud ja rahvusvahelise kaubandusega seotud lepingud;
 • üürilepingud, rendilepingud ja muud kasutuslepingud;
 • koostöölepingud ja seltsingulepingud;
 • aktsionäride lepingud, osanike lepingud ja partnerluslepingud;
 • teenuste osutamise lepingud, sh töövõtulepingud, ehitustöövõtulepingud ja allhankelepingud, käsunduslepingud, agendilepingud, maaklerilepingud, veolepingud, hoiulepingud ja laolepingud;
 • müügi- ja teenuslepingute tüüptingimused ning e-poodide ja veebiplatvormide tingimused;
 • laenulepingud, liisingulepingud ning muud krediidi- ja finantseerimislepingud;
 • pandilepingud, käenduslepingud, garantiilepingud ja muud tagatislepingud;
 • nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud;
 • kinnis- ja vallasvaraga seotud lepingud.
Valik tehtud töid:
 • Viru Keemia Grupp AS ja selle tütarettevõtted

  Nõustamine erinevates lepinguõiguslikes küsimustes, sh VKG kontsernis kasutatavate erinevate tüüplepingute koostamine, erinevate arendusprojektidega seotud lepingute koostamine ja lepinguläbirääkimised (mh IT-arendused, samuti ehitus-, projekteerimis- ja hankelepingud seonduvalt Petroter II ja III tehaste, lubjatehase, väävliärastuse süsteemi, tuhaärastuse süsteemi, gaasiturbiini rajamisega)

 • Tomra kontserni Balti ühingud

  Nõustamine seonduvalt Lätis (2022) ja Leedus (2016) pandipakendisüsteemi käivitamise ja Tomra poolt vastavatele turgudele sisenemisega, sh koostöölepingute koostamine ja läbirääkimine pandipakendi süsteemi administraatoritega, samuti Tomra Baltikumi ühingute muu igapäevane õigusnõustamine erinevate lepingutega seoses

 • Kinnisvara arendusprojektid

  Telliskivi Kvartal, Martensi Maja, Graf Zeppelini Maja, Raudteevalitsuse Villa jt arendusprojektidega seonduv õigusnõustamine, sh ehitus-, projekteerimis-, ehitusjärelevalve lepingud, allhankelepingud, üürilepingud jms

 • Üürikinnisvara

  PLKV Invest OÜ, Linnailu OÜ, Karamelli Holding OÜ igapäevane õigusnõustamine, sh üüri- ja rendilepingute koostamine ja muutmine

 • E-poed ja veebiplatvormid

  Elke Mööbel, Netikino jt platvormide müügi- ja teenustingimuste koostamine

Tagasi