Planeerimine, ehitus ning transport.

Planeerimine ja ehitus on valdkonnad, mis puudutavad meist igaüht, kas siis äritegevuse raames või isikliku vara soetamisel. Seejuures kasvab asjakohase regulatsiooni hulk pidevalt ning õigus areneb kohtuvaidluste kaudu. Selleks, et teha õigeid valikuid ja kaitsta enda õiguseid, on kindlasti vaja häid nõustajaid.

LINKLaw advokaatidel on pikaajalised kogemused ehitusettevõtjate, kinnisvaraarendajate, arhitektide, projekteerijate, ehitusjärelevalve, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute nõustamisel nii projektides kui ka vaidlustes. Samuti on meie büroo spetsialistidel ainulaadsed kogemused transpordi ja logistikaga seotud õigusküsimuste lahendamisel, tagame oma klientide huvide ja õiguste parima kaitse lisaks Eestile ka piiriüleselt.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • arendajate, kohalike omavalitsuste ja puudutatud isikute nõustamine ja esindamine planeerimismenetluses;
 • nõustamine ja esindamine projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlemisel ning kõigis seotud haldusmenetlustes;
 • ehitiste seadustamisega seonduv nõustamine ja ehitiste omanike esindamine kohalikes omavalitsustes;
 • nõustamine ja esindamine erinevate etappide läbirääkimistel arendaja ja kohaliku omavalitsuse suunal;
 • klientide huvide kaitsmine kõigis ehitus- ning planeeringuvaldkonna vaidlustes, sh tsiviil- ja halduskohtus;
 • lepingute koostamine ja läbirääkimine, sh ehituslepingud, projekteerimislepingud, omaniku järelevalve teenuse lepingud, sõidukite, laevade ja õhusõidukite müügi-, liising- ja finantseerimislepingud, pandilepingud, prahtimis- ja veolepingud, logistika- ja ekspedeerimisteenuse osutamise lepingud, laolepingud ja kindlustuslepingud;
 • transpordi ja logistikaga seotud vaidlused.
Valik tehtud töid:
 • Telliskivi Kvartal

  Arendamisega seonduv õigusnõustamine, sh projekteerimistingimuste ja ehituslubadega seonduvalt, projekteerimis-, ehitus- ja ehitusjärelevalve lepingud, jms

 • AS Eesti Raudtee

  Nõustamine raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingute koostamisel ja läbirääkimisel

Tagasi