Triin Biesinger
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
triin@linklaw.ee
 

Triin juhib vaidluste lahendamise, haldusõiguse ja keskkonnaõiguse valdkondi. Triin on tegutsenud advokaadina juba 20 aastat, millest viimased 13 aastat kohtuvaidluste meeskonna juhina, kus tema käe alt on sirgunud mitmeid noori edukaid advokaate. Esindades kliente ka kõige keerukamates ja sagedasti väga spetsiifilisi valdkonnateadmisi nõudvates kohtuvaidlustes, on temast saanud tunnustatud kohtuadvokaat. Erilist esiletõstmist väärivad Triinu pikaajalised ja laialdased kogemused keskkonnaõiguse ja haldusõiguse valdkonnas. Ka on Eestis vähe advokaate, kes sarnaselt Triinule oleks spetsialiseerunud peaasjalikult just halduskohtuvaidlustele ning Triin on kahtlemata oma valdkonna üks tippe. Triinu pühendumus ja professionaalsus on leidnud tunnustust nii kohtute kui ka klientide poolt. Triin on tegutsenud ka vahekohtunikuna.

 

Varasem karjäär

2013 – 2015 Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner
2007 – 2012 Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner
2004 – 2007 Advokaadibüroo Luberg ja Päts, advokaat, vandeadvokaat
2002 – 2004 Advokaadibüroo HETA, advokaat
2000 – 2002 Alar Schultsi notaribüroo, juriidiline assistent

Haridus

2002 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (ametlikult võrdsustatud magistrikaadiga)

Liikmelisus

Alates 2017 Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige
Alates 2002 Eesti Advokatuuri liige

Keeled

Eesti, inglise

Valik tehtud töid

 • Eesti ühe suurema ettevõtte Viru Keemia Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete nõustamine ja esindamine erinevates keskkonnaõiguslikes küsimustes, sh põlevkivi kaevandamislubade haldus- ja kohtumenetlustes, samuti tööstusheidetega, keskkonnatasudega, jäätmete ja soojuse piirhindadega seotud küsimustes
 • AS Merko Ehitus kontserni ettevõtete ja Riverito AS-i esindamine keskkonnaalastes kohtuvaidlustes
 • Eesti Pagar AS-i esindamine riigiabiga seotud vaidlustes
 • Ragn-Sells AS-i esindamine erinevate tsiviil- ja halduskohtuvaidlustes
 • Arkaadia Kapital AS-i ja selle tütarettevõtete esindamine erinevates vaidlustes
 • Citadele Banka Eesti filiaal AS-i esindamine kahjuvaidluses
 • Erinevate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste ning eraõiguslike isikute esindamine planeeringu- ja ehitusvaidlustes, samuti kaevandamislubadega seotud küsimustes
 • Erinevate äriühingute (sh Oma Ehitaja AS-i) esindamine looduskaitseliste kinnistute omandamismenetluses
 • Ida-Viru regiooni suurima vee-ettevõtja OÜ Järve Biopuhastus esindamine erinevates vaidlustes FIDIC tingimustel sõlmitud töövõtulepingute pinnalt
 • Klientide huvides erinevate õigusaktide õigusloomeprotsessides osalemine, sh tööstusheite seadus, maapõueseadus, raudteeseadus, planeerimisseadus, ühistranspordiseadus jt
 • Tallinna linna esindamine erinevates kohtuvaidlustes
 • Kohtutäiturite Koja esindamine kohtuvaidluses
 • Raudtee-ettevõtjate nõustamine ja esindus kohtuvaidlustes
 • IGLU OÜ esindamine kohtuvaidlustes

Valik publikatsioone:

 • „Tõhusa õiguskaitse võimalikkus halduskohtumenetluses“, ilmunud Juridica 2018/3

Tunnustused

Top_tier_firmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsTop_tier_firmsTop_tier_firmsTop_tier_firms