Triin Biesinger
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
triin@linklaw.ee
 

Triin juhib vaidluste lahendamise, haldusõiguse ja keskkonnaõiguse valdkondi. Triin on tegutsenud advokaadina juba 17 aastat, millest viimased 10 aastat kohtuvaidluste meeskonna juhina, kus tema käe alt on sirgunud mitmeid noori edukaid advokaate. Esindades kliente ka kõige keerukamates ja sagedasti väga spetsiifilisi valdkonnateadmisi nõudvates kohtuvaidlustes, on temast saanud tunnustatud kohtuadvokaat. Erilist esiletõstmist väärivad Triinu pikaajalised ja laialdased kogemused keskkonnaõiguse ja haldusõiguse valdkonnas. Ka on Eestis vähe advokaate, kes sarnaselt Triinule oleks spetsialiseerunud peaasjalikult just halduskohtuvaidlustele ning Triin on kahtlemata oma valdkonna üks tippe. Triinu pühendumus ja professionaalsus on leidnud tunnustust nii kohtute kui ka klientide poolt.

 

Varasem karjäär

2013 – 2015 Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner
2007 – 2012 Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner
2004 – 2007 Advokaadibüroo Luberg ja Päts, advokaat, vandeadvokaat
2002 – 2004 Advokaadibüroo HETA, advokaat
2000 – 2002 Alar Schultsi notaribüroo, juriidiline assistent

Haridus

2002 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (ametlikult võrdsustatud magistrikaadiga)

Liikmelisus

Alates 2017 Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige
Alates 2002 Eesti Advokatuuri liige

Keeled

Eesti, inglise

Valik tehtud töid

 • Eesti ühe suurema ettevõtte Viru Keemia Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete nõustamine ja esindamine erinevates keskkonnaõiguslikes küsimustes, sh põlevkivi kaevandamislubade haldus- ja kohtumenetlustes, samuti tööstusheidetega, keskkonnatasudega, jäätmete ja soojuse piirhindadega seotud küsimustes.
 • Tallinna linna esindamine erinevates kohtuvaidlustes, s.h Mustpeade majaga seotud kohtuvaidlustes.
 • Klientide huvides erinevate õigusaktide õigusloomeprotsessides osalemine, sh tööstusheite seadus, maapõueseadus, raudteeseadus, ühistranspordiseadus jt.
 • AS Merko Ehitus kontserni ettevõtete ja Riverito AS-i esindamine keskkonnaalastes kohtuvaidlustes.
 • Järva Maavalitsuse esindamine Eesti põhimaantee teemaplaneeringut puudutavas vaidluses.
 • Keila linna esindamine kohtuvaidluses kahjunõude asjas.
 • Eesti Pagar AS-i esindamine riigiabiga seotud vaidluses.
 • AS-i Skanska esindamine ehitusvaidlustes.
 • IGLU OÜ ja IGLU OÜ töötajate esindamine kohtuvaidlustes.
 • Ida-Viru regiooni suurima vee-ettevõtja OÜ Järve Biopuhastus esindamine erinevates vaidlustes FIDIC tingimustel sõlmitud töövõtulepingute pinnalt.
 • Arkaadia Kapital AS-i ja selle tütarettevõtete esindamine erinevates vaidlustes, sh edukas kohtuesindus Keskkonnaministeeriumi vastu enampakkumisel ostetud kinnistu hinnavaidluses.
 • Erinevate kohaliku omavalitsuse üksuste ja eraõiguslike isikute esindamine planeeringu- ja ehitusvaidlustes.
 • Citadele Pank esindamine kahjuvaidluses OÜ Dekoil vastu.

Raudtee-ettevõtjate nõustamine ja esindus kohtuvaidlustes.

Valik publikatsioone:

 • „Tõhusa õiguskaitse võimalikkus halduskohtumenetluses“, ilmunud Juridica 2018/3

Tunnustused

Top_tier_firmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsTop_tier_firmsTop_tier_firmsTop_tier_firms