Triin
Biesinger.

Vandeadvokaat | Partner

Triin juhib vaidluste lahendamise, haldusõiguse ja keskkonnaõiguse valdkondi. Triin on tegutsenud advokaadina juba enam kui 20 aastat, millest viimased 13 aastat kohtuvaidluste meeskonna juhina, kus tema käe alt on sirgunud mitmeid noori edukaid advokaate.

Esindades kliente ka kõige keerukamates ja sagedasti väga spetsiifilisi valdkonnateadmisi nõudvates kohtuvaidlustes, on temast saanud tunnustatud kohtuadvokaat. Erilist esiletõstmist väärivad Triinu pikaajalised ja laialdased kogemused keskkonnaõiguse ja haldusõiguse valdkonnas. Ka on Eestis vähe advokaate, kes sarnaselt Triinule oleks spetsialiseerunud peaasjalikult just keskkonnaõigusele ning Triin on kahtlemata oma valdkonna üks tippe. Triinu pühendumus ja professionaalsus on leidnud tunnustust nii kohtute kui ka klientide poolt. Triin on tegutsenud ka vahekohtunikuna.

Valik tehtud töid
  • Eesti ühe suurema ettevõtte Viru Keemia Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete nõustamine ja esindamine erinevates keskkonnaõiguslikes küsimustes, sh põlevkivi kaevandamislubade haldus- ja kohtumenetlustes, samuti tööstusheidetega, keskkonnatasudega, jäätmete ja soojuse piirhindadega seotud küsimustes
  • AS Merko Ehitus kontserni ettevõtete ja Riverito AS-i esindamine keskkonnaalastes kohtuvaidlustes
  • Eesti Pagar AS-i esindamine riigiabiga seotud vaidlustes
  • Harju Elekter Group AS-i ettevõtete nõustamine ja esindamine
  • Ragn-Sells AS-i esindamine erinevate tsiviil- ja halduskohtuvaidlustes ning koondumismenetluses
  • Arkaadia Kapital AS-i ja selle tütarettevõtete esindamine erinevates vaidlustes
  • Klientide huvides erinevate õigusaktide õigusloomeprotsessides osalemine, sh tööstusheite seadus, maapõueseadus, raudteeseadus, planeerimisseadus, ühistranspordiseadus jt
Tagasi
Valdkonnad
Varasem karjäär

2015 –
Advokaadibüroo LINKLaw, vandeadvokaat/partner

2013 – 2015
Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner

2007 – 2012
Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner

2004 – 2007
Advokaadibüroo Luberg ja Päts, vandeadvokaat

2002 – 2004
Advokaadibüroo HETA, advokaat

2000 – 2002
Alar Schultsi notaribüroo, juriidiline assistent

Haridus

2002 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (ametlikult võrdsustatud magistrikaadiga)

Liikmelisus

Alates 2017 Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige

Alates 2002 Eesti Advokatuuri liige

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms