Karistusõigus ja kriminaalmenetlus.

Nii mõnigi kord tuleb isikutele üllatuseks nende tegevuse võimalik kriminaliseeritus. Seadusega pahuksisse ei soovi teadlikult eelduslikult keegi sattuda, aga kui nii siiski läheb, tuleb siht suunata isiku õiguste, sh põhiõiguste kaitsele.

Nõustame, esindame ja kaitseme kliente väärteo- ja kriminaalmenetlustes. LINKLaw advokaatide peamine fookus ja kogemus karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnas on seotud majandus- ja ametialaste kuritegudega. Samuti on meil pikaajaline kogemus kannatanute esindamisel nende õiguste ja varaliste huvide kaitsmisel kriminaalmenetluste raames.

Tagasi