Tööõigus.

Edukas ettevõte koosneb motiveeritud ning kvalifitseeritud töötajatest, kelle kogemustele ning tööle tuginevalt saab äri edendada. Selleks, et ettevõte oleks turul konkurentsivõimeline ja innovaatiline, tuleb luua ja säilitada häid töösuhteid. Viimaste aluseks on lisaks isiklikule usaldusele ka selged ja üheselt mõistetavad töösuhet reguleerivad lepingud ning ettevõtte tegevuse aluseks olevad muud regulatsioonid.

Pidevalt muutuvas majandussituatsioonis tuleb siiski tähelepanu pöörata ka koostöö korrektsele lõpetamisele ning vajalikele ümberkorraldustele ettevõtte struktuuris. Kõik sellised eesmärgid eeldavad eelnevat analüüsi ning suurt kogemuste pagasit võimalike probleemide ennetamiseks või lahendamiseks.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • töölepingute ja juhatuse ning nõukogu liikmete teenistuslepingute koostamine, nõustamine lepingute muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustes;
 • töökorraldusreeglite ja ametijuhendite koostamine;
 • motivatsioonisüsteemide ja personalistrateegia loomine;
 • töösuhtega seonduvate muude lepingute ning kokkulepete ja dokumentide koostamine, sh konfidentsiaalsuskokkulepped, konkurentsikeelu kokkulepped, varalise vastutuse lepingud, intellektuaalse omandi üleandmise lepingud ja optsioonilepingud;
 • nõustamine töösuhetega seotud isikuandmete kaitse küsimustes;
 • nõustamine töösuhetega seonduvates küsimustes äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja restruktureerimisel, samuti ettevõtte võõrandamise korral;
 • vaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.
Valik tehtud töid:
 • Genius Sports Services Eesti OÜ

  Nõustamine töövaidlustes ning töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate kordade ning dokumentide koostamisel. Samuti edukas esindamine kompromisskokkulepete läbirääkimistel

 • Tomra Service OÜ ja Tomra Balti ettevõtted

  Nõustamine töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate kordade ning dokumentide koostamisel ning esindamine töösuhete lõpetamisel

 • Maxima Eesti OÜ

  Töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate kordade ning dokumentide koostamisel ning esindamine mitmetes töövaidluskomisjoni ja kohtumenetlustes. Samuti edukas esindamine kompromisskokkulepete läbirääkimistel

 • Viru Keemia Grupp kontserni ettevõtted

  Nõustamine igapäevastes tööõigusega seonduvates küsimustes, töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate kordade ning dokumentide koostamisel ja esindamine mitmetes kohtuvaidlustes ning Tööinspektsiooni järelevalvemenetluses

 • AS Eesti Raudtee

  Nõustamine tööõigusega seonduvates igapäevastes küsimustes ning nõustamine Tööinspektsiooni järelevalvemenetluses

 • Reyktal AS

  Esindus Tööinspektsiooni haldusmenetlustes ja kohtuvaidlustes ning nõustamine seonduvalt töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamisega

Tagasi