Intellektuaalne omand ja IT-õigus.

Intellektuaalse omandiga seonduv omab paljude isikute majandus- ning kutsetegevuses võtmetähendust. Kahjuks veel tänaselgi päeval ei ole harvad juhud, kus intellektuaalse omandiga seonduv tundub kauge ja võõras. Intellektuaalse omandi piisav ja õigeaegne kaitsmine võimaldab suurendada intellektuaalse omandi ja ka kogu ettevõtte või professionaalse tegevuse väärtust, vähendada kulusid, sh kulusid võimalikele vaidlustele. Nõustame oma kliente kõikides intellektuaalse omandi valdkondades. Vajadusel teeme koostööd kaubamärgi- ja patendivolinikega, tagades klientide huvide ja õiguste parima kaitse nii Eestis kui ka välisriikides.

Samuti omame pikaajalisi kogemusi infotehnoloogia (IT) õiguse valdkonnas. Paljudel juhtudel on innovaatiline ja hästitöötav IT- ja tehnoloogiline lahendus ettevõtte peamine vara, mistõttu on selle kaitsmine väga oluline.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • nõustamine seonduvalt intellektuaalse omandi registreerimise ja kaitsmisega;
 • intellektuaalse omandiga seotud lepingute koostamine ja läbirääkimine, sh arenduslepingud, omandamis- ja võõrandamislepingud, litsentsilepingud, frantsiisilepingud, intellektuaalse omandiga seotud teenuse- ja töövõtulepingud, konfidentsiaalsuslepingud, müügi- ja turustuslepingud;
 • tarkvara ja riistvaraga seonduvate lepingute koostamine ja läbirääkimine, sh hankelepingud, arenduslepingud, litsentsilepingud, tarkvara-kui-teenus-lepingud, hoolduslepingud, outsourcing  ja muud tugiteenuste lepingud;
 • nõustamine e-kaubanduse ja veebiteenuste valdkonnas, sh veebiteenuste kasutustingimuste koostamine;
 • IT- ja tehnoloogia sektoris tegutsevate ettevõtete ühinemis- ja omandamistehingute nõustamine, samuti selliste ettevõtjate igapäevane konsulteerimine.
Valik tehtud töid:
 • Sterotek Film

  Õigusnõustamine seonduvalt erinevate dokumentaalfilmidega, nt „Ott Tänak: The Movie“, „Kurvilise tee legendid“, „Päris Rannap“, „Ruja – keelatud!“, „Eesti Muld ja Eesti Ruja“ jt

 • Netikino portaal

  Portaali arendamise ja opereerimisega seonduv õigusnõustamine, sh portaali tarkvara arenduslepingu koostamine, portaali kasutustingimuste koostamine ja õiguste omajatega sõlmitavate levituslepingute koostamine

 • Feeport OÜ

  Nõustamine e-kaubanduse saadetiste tollivormistamise tarkvaraplatvormi X7trade.eu kasutustingimuste koostamisel ja kasutuslepingute sõlmisel klientidega

 • Asymmetric Studios OÜ

  Õigusnõustamine seoses teatrifilmiprojektiga “Pinocchio“, sh nõustamine küsimustes, mis puudutavad erinevaid tootmiseelses faasis sõlmitud lepinguid: lepinguid, mis on seotud filmi stsenaariumiga, lepinguid tootjate ja levitajatega; õigusnõustamine intellektuaalomandi reguleerimise, autoriõiguste jt filmi tootmise ja levitamisega seotud küsimustes

 • Erinevad IT-valdkonna ettevõtjad

  Genius Sports Services Eesti OÜ, ASA Quality Services OÜ jt IT-ettevõtjate igapäevases äritegevuses kasutatavate lepingute koostamine

 • Q-Step Logiciel OÜ

  Tarkvara arenduslepingute ning tarkvara-kui-teenus-lepingute koostamine

 • Viru Keemia Grupp AS

  Nõustamine uue majandustarkvara kasutusele võtmisega seonduvate lepingute läbirääkimistel ja sõlmimisel

Tagasi