Riigihanked.

LINKLaw advokaadid nõustavad igapäevaselt kõiki hangetest puudutatud isikuid riigihangete ning pakkumuste ettevalmistamisel, hangete läbiviimisel ja hankevaidluste lahendamisel. LINKLaw tohutu kogemus annab meie advokaatidele kindluse, et oskame väärt nõu anda nii hankijale kui ka pakkujale, aga ka hangitu tarbijale. Selline kogemuste pagas võimaldab mitmeid probleemkohti ennetada ning vaidluste tekkimisel kliendi huve igakülgselt kaitsta.

Lisaks tavapärastele kaubatarne-, ehitus- ja projekteerimishangetele oleme spetsiifilisi eriteadmisi vajavatest valdkondadest tegelenud ka kaitse- ja julgeoleku, transpordi, meedia ja turvalahenduste küsimustega.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • hankemenetluse vajalikkuse ja liigi valiku strateegiline ja menetluslik nõustamine;
 • vajalike hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse, hanketingimuste ja lepingute koostamine;
 • pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine, pakkumuste võrdlemine ja hindamine, eduka pakkumise valimine;
 • Euroopa Liidu toetustega seotud õigusnõustamine, sh kulude abikõlbulikkuse hindamine, toetuse saamise ja realiseerimisega seotud dokumentide koostamine;
 • pakkumuste koostamises osalemine ja hankedokumentatsiooni analüüs;
 • esindus riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kõigis kohtuastmetes, sh hankedokumentide ja hanketulemuste vaidlustamine või kaitsmine;
 • riigihanke järelevalvemenetlusega seotud nõustamine ja esindus;
 • riigihangete alased koolitused.
Valik tehtud töid:
 • AS Harju Elekter

  Nõustamine ja esindamine 122 000 000 euro suuruse eeldatava maksumusega riigihankemenetluses ja riigihangete vaidlustuskomisjonis

 • Articard OÜ

  Eesti ühe juhtiva turvaettevõtte nõustamine erinevates riigihankemenetlustes, esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis, kohtumenetluses

 • EstPak Plastik AS

  Nõustamine PET kile ekstruuderliini hankelepinguga seotud hankemenetluses, lepingu sõlmimisel ja läbirääkimistel.

 • Elbit Systems Ltd

  Iisraeli päritolu kaitsetööstuse suurettevõtte nõustamine ja esindamine hankemenetluses ning raamlepingu sõlmimisel Eesti Kaitseväega seoses 120 mm miinipildujate moona tarnimisega

 • Transpordiettevõte

  Nõustamine Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt korraldatud 251 000 000 euro suuruse eeldatava maksumusega metsamaterjali maanteeveo riigihankemenetluses ja riigihangete vaidlustuskomisjonis

 • Erinevad kliendid, sh

  ehitusettevõtete, kohalike omavalitsuste, tõlkebüroo jm nõustamine riigihankemenetlustes, riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtumenetlustes

Tagasi