Riigihanked

LINKLaw advokaadid nõustavad regulaarselt hankijaid ja pakkujaid riigihangete ning pakkumuste ettevalmistamisel, hangete läbiviimisel ja hankevaidluste lahendamisel. Samuti koolitame hankijate ja pakkujate esindajaid riigihankeõiguse osas, et muuta kogu sektorit efektiivsemaks. Büroo spetsialistidel on rikkalikud kogemused, sh oleme kliente edukalt esindanud viimaste aastate suurimates ja keerukamates Eesti hankevaidlustes. Kõik eeltoodu võimaldab meil näha hankedokumente ja -vaidlusi igast aspektist, kuna oskame end igas menetlusetapis asetada nii hankija kui pakkujate positsioonile. See omakorda võimaldab mitmeid probleemkohti ennetada ning vaidluste tekkimisel kliendi huve igakülgselt kaitsta.

Lisaks tavapärastele kaubatarne-, ehitus- ja projekteerimishangetele oleme spetsiifilisi eriteadmisi vajavatest valdkondadest tegelenud ka kaitse- ja julgeoleku, transpordi, meedia ja turvalahenduste küsimustega.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes valdkondades:

 • hankemenetluse vajalikkuse ja liigi valiku strateegiline ja menetluslik nõustamine;
 • hankemenetluse struktureerimine, nõustamine erinevates etappides;
 • vajalike hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse ja hanketingimuste koostamine;
 • hankelepingute koostamine ja läbirääkimine;
 • pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine, pakkumuste võrdlemine ja hindamine, eduka pakkumise valimine;
 • Euroopa Liidu toetustega seotud õigusnõustamine, sh kulude abikõlbulikkuse hindamine, toetuse saamise ja realiseerimisega seotud dokumentide koostamine;
 • pakkumuste koostamises osalemine ja hankedokumentatsiooni analüüs;
 • esindus riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kõigis kohtuastmetes, sh hankedokumentide ja hanketulemuste vaidlustamine või kaitsmine.
 • riigihanke järelevalvemenetlusega seotud nõustamine ja esindus;
 • riigihangete alased koolitused.


Valdkonna kontaktisik:
partner Veiko Viisileht (saada Veikole e-kiri).

Valik tehtud töid

 • EstPak Plastik AS-i nõustamine PET kile ekstruuderliini hankelepinguga seotud hankemenetluses, lepingu sõlmimisel ja läbirääkimistel.
 • Iisraeli päritolu kaitsetööstuse suurettevõtte Elbit Systems Ltd nõustamine ja esindamine erandhankes seonduvalt Eesti Kaitseväele 120 mm miinipildujate moona tarnimisega.
 • AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtete nõustamine ja esindamine viimaste aastate suurima maksumusega hankevaidlustes nö parvlaevade asjas (väärtusega üle 200 miljoni euro) VAKO-s ja erinevates kohtuastmetes.
 • KMG Inseneriehituse AS-i nõustamine ja esindamine insenertehniliste rajatiste hankevaidlustes vaidlustuskomisjonis, erinevates kohtuastmetes ja riigihangete järelevalve menetluses.
 • Ida-Virumaa ühe suurema hankija Järve Biopuhastus OÜ nõustamine ja esindamine erinevates riigihankeküsimustes ja hankevaidlustes.
 • HF Tulekustutus AS-i nõustamine ja esindamine Eesti Rahva Muuseumi sprinklersüsteemi hankevaidlustes erinevates kohtuastmetes.
 • Maailma juhtiva lennundus- ja kaitsetööstusettevõtte General Dynamics UK Ltd nõustamine ja esindamine kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihankevaidlustes VAKO-s ja erinevates kohtuastmetes.
 • Maailma juhtiva sidevõrguseadmete tootja Eesti ettevõtte nõustamine seoses kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihankega.
 • Eesti juhtiva turvalahenduste pakkuja esindamine hankevaidluses seoses kiiruskaamerate riigihankega.
 • Eesti ühe juhtiva meediaagentuuri nõustamine ja esindamine vaidlustuskomisjonis ning riigihangete järelevalve menetluses seoses meediavahendusteenuse hankega väärtusega 12 miljonit eurot.
 • Maailma juhtiva veeremitootja nõustamine seoses osalemisega ca 40 miljoni euro väärtusega trammihankes.
 • Baltimaade juhtivasse kinnisvarakontserni kuuluva ettevõtte nõustamine pretsedenti loovas hankevaidluses seoses hankija kahjunõude esitamisega kuni Riigikohtuni.
 • Eesti turvaettevõtte nõustamine ja esindamine turvateenuse osutamise alases riigihankevaidluses.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
E-post
veiko.viisileht@linklaw.ee