Ühinguõigus ja M&A.

Ettevõtluses on vaja igapäevaselt teha kiireid otsuseid, unustamata seejuures asjakohast regulatsiooni ning nõuetekohast dokumenteerimist. Nõustame kliente nii ühingute asutamise, tegevuse alustamise ja igapäevase äritegevusega seotud küsimustes kui ka keerukates ühinguõiguslikes vaidlustes.

Meil on pikaajaline kogemus ka äriühingute ühinemis- ja omandamistehingute nõustamisel. Läheneme ülesandele alati kliendikeskselt, luues spetsiaalse töörühma, mis arvestab iga konkreetse kliendi täpseid vajadusi. Kaasame töörühma konkurentsiõiguse, tööõiguse, intellektuaalse omandi ja muude spetsiifiliste valdkondade spetsialiste. Sellest tulenevalt oleme võimelised pakkuma igale kliendile täisteenust, mis tagab kliendi poolt soovitud eesmärkide saavutamise.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • ühingute asutamine ja registreerimine nii Eestis kui ka välismaal;
 • juriidiliste isikute ja kontsernide struktureerimine ja restruktureerimine;
 • osade, aktsiate, ettevõtete ja vara omandamine ning võõrandamine;
 • ühingute ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ning likvideerimine;
 • õigusauditi (legal due diligence) korraldamine ja läbiviimine ning õiguslike arvamuste koostamine;
 • ühingute nõustamine igapäevase korporatiivtöö korraldamisel ja erinevate ühinguõiguslike dokumentide koostamisel ning registritoimingutes;
 • lepingute ja muude vajalike dokumentide koostamine, sh aktsionäride ja osanike vahelised lepingud, üldkoosoleku, osanike koosoleku, juhatuse ning nõukogu koosoleku protokollid ja otsused, äriühingute põhikirjad jms;
 • rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetega seonduv nõustamine.
Valik tehtud töid:
 • Viru Keemia Grupp AS ja selle tütarettevõtted

  Nõustamine erinevates ühinguõiguslikes küsimustes

 • Erinevad kliendid

  Välisriigis tütarühingute asutamine ja seonduv asjaajamine, sh hiljutised head kogemused Lätis, Leedus, Soomes, Šveitsis, Luksemburgis

 • Loadmon OÜ

  Esindamine Deskis OÜ osade omandamisel

 • Ragn-Sells AS

  Nõustamine AS-i Väätsa Prügila aktsiate omandamisel, sh koondumismenetluses

 • EstPak Plastik AS

  Jagunemisega seonduv nõustamine

Tagasi