Pankrotimenetlus ja saneerimine.

LINKLaw advokaatidel on laitmatud teadmised ning pikaaegsed kogemused parimate lahenduste leidmiseks finantsraskuste tekkimisel. Pakume asjatundlikku nõustamisteenust ja esindust nii võlausaldajatele kui võlgnikele pankroti- ja saneerimismenetluses. Meie kiire ja on point lähenemine aitab tagada klientide finantshuvide parima kaitstuse.

Nõustame oma kliente kõikides pankrotimenetluse ja saneerimisega seotud küsimustes, muuhulgas kuuluvad meie teenuste hulka:
  • pankroti-, saneerimismenetluse või võlgade ümberkujundamise ettevalmistamine, sh isiku majandusliku seisukorra analüüs ning sellest tuleneva tegevuskava koostamine;
  • pankroti- või saneerimismenetluse algatamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine, sh pankrotihoiatuse, pankrotiavalduse, saneerimisavalduse või võlgade ümberkujundamise avalduse koostamine;
  • pankrotimenetluses nõude koostamine ja esitamine, vara pankrotivarast välistamise avalduse ning muude pankrotimenetlusega seonduvate dokumentide koostamine;
  • nõude esitamine äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku või juhatuse liikme vastu;
  • esindus pankrotimenetluses, sh pankrotitoimkondades, võlausaldajate üldkoosolekutel (sh nõuete kaitsmise koosolekutel) ja kohtus;
  • nõustamine seoses piiriülese pankrotimenetlusega;
  • äriühingu tervendamise otsustamine ja seonduva dokumentatsiooni koostamine, sh tervendamiskava, saneerimiskava, võlgade ümberkujundamiskava või kompromissi koostamine;
  • juriidilise isiku lõpetamine ja likvideerimine.
Tagasi