Pankrotimenetlus ja saneerimine

Pakume pankroti- ja saneerimismenetluses nõustamisteenust nii võlausaldajatele kui võlgnikele.

Nõustame oma kliente kõikides pankrotimenetluse ja saneerimisega seotud küsimustes, muuhulgas kuuluvad meie teenuste hulka:

  • pankrotimenetluse, saneerimismenetluse või võlgade ümberkujundamise ettevalmistamine, sh isiku majandusliku seisukorra analüüs ning sellest tuleneva tegevuskava koostamine;
  • kliendi esindamine läbirääkimistel võlgnike ja võlausaldajatega;
  • pankrotimenetluse või saneerimismenetluse algatamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine, sh pankrotihoiatuse, pankrotiavalduse, saneerimisavalduse või võlgade ümberkujundamise avalduse koostamine;
  • pankrotimenetluses nõude koostamine ja esitamine, vara pankrotivarast välistamise avalduse ning muude pankrotimenetlusega seonduvate dokumentide koostamine;
  • nõude esitamine äriühingu kohustuste eest isiklikult vastutava osaniku või juhatuse liikme vastu;
  • esindus pankrotimenetluses, sh pankrotitoimkondades, võlausaldajate üldkoosolekutel (sh nõuete kaitsmise koosolekutel) ja kohtus;
  • nõustamine seoses piiriülese pankrotimenetlusega;
  • äriühingu tervendamise otsustamine ja seonduva dokumentatsiooni koostamine, sh tervendamiskava, saneerimiskava, võlgade ümberkujundamiskava või kompromissi koostamine;
  • juriidilise isiku lõpetamine ja likvideerimine.


Valdkonna kontaktisik:
advokaat Kaarel Tammar (saada Kaarlile e-kiri).

Vandeadvokaat
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
kaarel.tammar@linklaw.ee