Vaidluste lahendamine.

Kahjuks ei ole alati võimalik vaidlusi vältida, mistõttu on oluline osa meie igapäevatööst seotud kompromisside otsimisega ning klientide esindamisega kohtuvaidlustes. Meie kohtutiim koosneb ekspertidest, kes lisaks tsiviilkohtus esindamisele omavad laialdasi kogemusi ka spetsiifilistes halduskohtuvaidlustes, keskkonna-, hanke- ja planeeringuvaldkonnas. Läheneme igale kohtuasjale strateegiliselt, hinnates vaidluse perspektiive ja olles valmis muutusteks, sest kohtu teed on vahel kummalised.

Meie vaidluste lahendamise ja kohtumenetluse töörühmal on kogemusi klientide esindamisel ka rahvusvahelistes kohtuorganites, sh Euroopa Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus. Anname kliendi vaidlusolukorrale alati objektiivse õigusliku hinnangu ning aitame leida parima tegevussuuna.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • kliendi positsioonile objektiivse õigusliku hinnangu koostamine ning kliendi olukorrast lähtuvalt (vahe)kohtuvaidluse või selle vältimise menetlusstrateegia väljatöötamine;
 • kõikide tsiviil- ja halduskohtumenetluses, vahekohtumenetluses ning kohtueelsetes vaidlusorganites vajalike menetlusdokumentide koostamine ja esitamine;
 • vahekohtualluvuse kohta kokkulepete sõlmimine, vahekohtu moodustamine;
 • kompromissläbirääkimiste algatamine, vahendamine ja läbirääkimistes osalemine, samuti kompromissikokkulepete koostamine ja sõlmimine;
 • tööandjate ja töötajate esindamine töövaidluskomisjonis, sh avalduse ja kõigi muude vajalike dokumentide koostamine ja esitamine;
 • esindus Euroopa Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus;
 • otsuse tagamisega ja täitmisega seotud nõustamine ja menetlusdokumentide koostamine.
Valik tehtud töid:
 • Viru Keemia Grupp AS ja VKG Kaevandused OÜ

  Esindamine erinevates haldus- ja tsiviilkohtu vaidlustes

 • AS Merko Ehitus kontserni ettevõtted ja Riverito AS

  Esindamine keskkonnaalastes kohtuvaidlustes

 • Arkaadia Kapital AS ja selle tütarettevõtted

  Esindamine erinevates vaidlustes

 • AS-i Harju Elekter Group tütarettevõtted

  Nõustamine ja esindamine tsiviilvaidlustes

 • Tomra Service OÜ

  Esindamine tsiviilkohtuvaidluses

 • Inrestauraator OÜ

  Esindamine tsiviilkohtuvaidluses

 • Ragn-Sells AS

  Esindamine erinevates tsiviil- ja halduskohtuvaidlustes

Tagasi