Isikuandmete kaitse.

Isikuandmete kaitse valdkond ületab tihti uudiskünnist ja seda igati õigustatult. Isikuandmetel on tohutu väärtus, sh rahaline. Igal isikul on õigus enda isikuandmete kaitsele ja selle õiguse realiseerimine paneb ettevõtjatele ning teistele isikutele suure vastutuse, mis kindlasti ei tohi olla majandus- ja kutsetegevust takistav, vaid mõistliku ning korrektse tegutsemise korral uusi võimalusi pakkuv.

LINKLaw meeskond omab märkimisväärset kogemuste pagasit selleks, et pakkuda oma klientidele isikuandmete kaitse valdkonnas parimaid lahendusi. Euroopa Liidus ja Eestis on isikuandmete kaitsega seonduvad küsimused äritegevuse igapäevane osa. Juhtide ning töötajate teadlikkus isikuandmete kaitsest ning korrektne dokumentatsioon tagab ettevõtte konkurentsivõimelisuse ning hea maine.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • isikuandmete olemasolu, koosseisu ning liikumise kaardistamine ettevõttes (ehk data mapping);
 • isikuandmete töötlemisülevaate, andmekaitsetingimuste ja ettevõttesiseste juhiste koostamine;
 • mõjuhinnangu koostamise vajaduse kaardistamine ning kliendi nõustamine protsessis;
 • andmetöötluslepingute koostamine ning vastavad läbirääkimised;
 • nõustamine rikkumisjuhtumite puhul, sh vastavate dokumentide koostamine ning esindamine järelevalveasutuse menetlustes;
 • nõustamine kahjunõuete menetlustes nii kohtus kui ka kohtuväliselt;
 • ettevõtte meeskonna koolitamine ja andmekaitsespetsialisti teenuste pakkumine.
Valik tehtud töid:
 • Q-step logiciel OÜ

  Data mapping ja isikuandmete töötlemisülevaate koostamise protsessis nõustamine, ettevõtte siseste töötlemistingimuste koostamine, andmekaitsetingimuste koostamine, andmetöötluslepingute koostamine ja nende sõlmimisega seonduvatel läbirääkimistel esindamine, mõjuhinnangu protsessis kliendi nõustamine

 • Ospentos International OÜ

  Data mapping ja isikuandmete töötlemisülevaate koostamise protsessis nõustamine, ettevõtte siseste töötlemistingimuste koostamine, andmekaitsetingimuste koostamine, andmetöötluslepingute koostamine ja nende sõlmimisega seonduvatel läbirääkimistel esindamine

 • Coop Eesti Keskühistu

  Nõustamine isikuandmete kaitsega seonduvates ettevõttesisestes küsimustes, nõustamine järelevalvemenetluses; õigustatud huvi kui töötlemise aluse põhjendatuse analüüsi koostamine

 • ASA Quality Services OÜ

  Andmetöötluslepingu koostamine, andmekaitsetingimuste ja ettevõtte siseste töötlemistingimuste koostamine; kogu ettevõtte töötajaskonna koolitamine isikuandmete kaitse teemal

 • Kühne + Nagel IT Service Centre AS

  Erinevate dpa-de sõlmimisega seonduvatel läbirääkimistel nõustamine, kliendi nõustamine igapäevastes isikuandmete kaitsega seonduvates küsimustes

Tagasi