Reesa Laur
Vandeadvokaat
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
reesa.laur@linklaw.ee
 

Reesa on advokaadibüroo LINKLaw konkurentsiõiguse ja tööõiguse valdkondade spetsialist. Reesa nõustab kliente kõigis konkurentsiõiguse ja riigiabiga seonduvates küsimustes. Nendes valdkondades on ta ennast täiendanud nii Eestis, Suurbritannias kui ka Saksamaal. Reesal on märkimisväärne kogemus klientide esindamisel kohtuvaidlustes seonduvalt konkurentsiõiguse ning riigiabi küsimustega. Samuti nõustab kliente tööõigusega seonduvates küsimustes nii lepingute ja dokumentide koostamisel kui ka vaidlustes.

Reesa on esinenud mitmetel konverentsidel ning koolitustel erinevate ettekannetega konkurentsi- ja tööõiguse valdkondades. Samuti on Reesa koolitanud konkurentsiõiguses ka üliõpilasi ning juhendanud Tartu Ülikooli meeskonda rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel osalemisega seonduvalt.

Lisaks eelnevale on Reesa Euroopa Avaliku Halduse Instituudi sertifikaadiga ning Tallinna Tehnikaülikooli diplomiga andmekaitsespetsialist, kes nõustab LINKLaw kliente kõigis isikuandmete kaitsega seonduvates õiguslikes küsimustes, sh ettevõtte tegevuse vastavus isikuandmete kaitse reeglitele ning esindus Andmekaitseinspektsiooni ning teiste järelevalveasutuste menetlustes ning kohtus. Ühtlasi koolitab Reesa regulaarselt ettevõtete meeskondi nimetatud valdkonnas.

 

Varasem karjäär

2013 – 2015 Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, advokaat/vandeadvokaat
2011 – 2012 Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, jurist/advokaat
2008 – 2011 Advokaadibüroo Lentsius & Talts, jurist
2007 – 2008 Muinsuskaitseamet, õigusnõunik

Haridus

2020 Euroopa Avaliku Halduse Akadeemia, andmekaitsespetsialisti sertifikaadi jätkukursus
2018 Euroopa Avaliku Halduse Akadeemia, andmekaitsespetsialisti sertifikaadi kursus
2017 – 2018 Tallinna Tehnikaülikool, andmekaitsespetsialisti koolitus
2013 King´s College London Suveülikool: Euroopa Liidu õigus
2013 IBC Legal Conferences 15th Annual European Competition Law Summer School
2011 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
2008 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
2006 – 2007 Universita degli studi di Bari (Itaalia), õigusteaduskond
2003 – 2004 Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaalteaduskond (eriala: haldusjuhtimine ja avalik õigus)

Liikmelisus

Alates 2012 Eesti Advokatuuri liige
2008 Eesti muinsuskaitse ümarlaud, seadusandluse töörühma liige

Keeled

Eesti, inglise

Valik tehtud töid

 • IGLU OÜ esindamine kohtuvaidluses kõlvatu konkurentsi küsimuses ja nõustamine igapäevastes õigusküsimustes.
 • Viru Keemia Grupp OÜ esindamine tarkvaraarendamise projektis andmetöötluslepingu sõlmimisega seonduvates läbirääkimistes.
 • Data mapping; töötlemisülevaate täiendamine, andmekaitsetingimuste ja andmetöötluslepingute koostamine ELKE Mööbel OÜ-le.
 • Iglu OÜ esindamine tarkvaraarendamise projektis andmetöötluslepingu sõlmimisega seonduvates läbirääkimistes.
 • Kohila Vineer OÜ juhtkonna koolitamine ning isikuandmete kaitsega seonduv üldine nõustamine.
 • Viru Keemia Grupp AS-i ja Viru Keemia Grupi kontserni kuuluvate ettevõtete nõustamine erinevates konkurentsiõiguse küsimustes.
 • Eesti Pagar AS-i esindamine riigiabiga seonduvas kohtuvaidluses.
 • VKG Soojus AS-i esindamine erinevates kohtuvaidlustes.
 • Skanska AS-i esindamine kohtuvaidlustes.
 • Iglu OÜ töötajate esindamine töövaidlustes endise tööandjaga.
 • Genius Sports Services Eesti OÜ nõustamine tööõigusega seonduvates küsimustes, sh esindamine vaidluste lahendamisel ja nõustamine igapäevastes õigusküsimustes.
 • Tallinna Sadama tütarfirmade nõustamine konkurentsialastes küsimustes erinevates kohtuvaidlustes.
 • Reyktal AS-i esindus Tööinspektsiooni haldusmenetlustes ning nõustamine seonduvalt töölepingute ja muude töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamisega ning esindus halduskohtumenetlustes.
 • Seven Networks Estonia OÜ nõustamine tööõiguslikes küsimustes tegevuse lõpetamisel ning esindus töövaidlustes.
 • Eesti Kaitseministeeriumi nõustamine ja esindamine halduskohtuvaidlustes seonduvalt riigikaitseliste huvidega ning haldusõigusega seonduvates igapäevastes küsimustes.
 • Läti Raudtee (Latvijas Dzelzceļš) tütarettevõtte LDz Cargo nõustamine seoses Euroopa Liidu raudtee- ja raudteeveeremite alase regulatsiooniga.

Valik publikatsioone

 • “State Aid”, peatükk Eesti kohta, Getting the Deal Through 2014.
 • “Corporate Acquisitions and Mergers”, Eesti peatüki kaasautor, Kluwer Law International 2014.
 • “Töölepingu ülesütlemisest, puust ja punaselt”, Postimees Juhtimine, 06.2013.
 • “Tööandja hoiatuse vaidlustamine võib siiski olla võimalik”, Maaleht 04.2012.
 • “Võrdse tasustamise printsiip ja kaudne diskrimineerimine Euroopa Kohtu praktikas”, Juridica 2011, nr 10.

Tunnustused

Top_tier_firmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms