Keskkonnaõigus ja energeetika.

Keskkonnaõiguse ning energeetika valdkonnad on õigusmaastikul trendikad ja see trend on püsiv. Selleks loob eelduse nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklik poliitika. Samas ei tohi keskkonna ning energeetika valdkonna küsimused jääda kellelegi võõraks, ei äritegevuse ega ka isikliku elu tasandil. LINKLaw advokaadid omavad laialdast ja õigusnõustamise maastikul ainulaadset kogemust kõikides peamistes keskkonnaalastes õigusküsimustes, sh Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse regulatsiooni kohaldumise, vajalike keskkonnakaitselubade taotlemisel, keskkonnasaaste, kasvuhoonegaaside, jäätmetega ning keskkonnavastutusega seonduvate küsimuste, sh vaidluste lahendamisel.

Meie büroo advokaadid on pikki aastaid nõustanud mitmeid Eesti tööstus- ja kaevandusettevõtteid, samuti jäätmesektori ettevõtteid. Nõustame nii energia- kui ka võrguettevõtjaid erinevate projektide realiseerimisel ning vaidluste lahendamisel.

Nõustame kliente muuhulgas järgnevas:
 • keskkonnakaitselubade (sh keskkonnakompleksload, kaevandamisload, jäätmeload) taotlemise, väljaandmise või sellest keeldumisega ning muutmise või kehtetuks tunnistamisega seotud küsimused;
 • keskkonnatasud, sh keskkonnatasude arvestus ja aruandlus;
 • looduskaitse, sh looduskaitseliste alade moodustamine ning looduskaitseliste kinnistute omandamine;
 • kasvuhoonegaasid ning kasvuhoonegaaside kauplemise süsteemis osalemine;
 • EL-i õigusest tuleneva regulatsiooni kohaldumine ja ülevõtmine;
 • esindamine keskkonnaalastes vaidlustes, sh vaide- ja kohtumenetlus;
 • nõustamine ja esindamine energiaturu tervikküsimustes ning energeetikaalastes vaide-, vahekohtu- ja kohtumenetlustes;
 • nõustamine seoses infrastruktuuri rajamisel ja planeeringutega seotud keskkonnamõjude hindamisel.
Valik tehtud töid:
 • OÜ KMG

  Esindamine keskkonnaõiguslikes küsimustes

 • Merko Ehitus AS grupiettevõtted ja AS Riverito

  Nõustamine keskkonnaõiguse alastes küsimustes ja kohtuvaidlustes

 • Tomra kontserni Balti ettevõtted

  Nõustamine erinevates pandipakendite vastuvõtuga seonduvates küsimustes

 • Viru Keemia Grupp AS ja tütarettevõtted

  Nõustamine ja esindamine erinevates keskkonnaõiguslikes küsimustes, sh põlevkivi kaevandamislubade haldus- ja kohtumenetlustes, samuti tööstusheidetega, keskkonnatasudega, jäätmete ja soojuse piirhindadega seotud küsimustes

 • Alving OÜ

  Esindamine kinnistu looduskaitselise omandamismenetlusega seotud vaidluses

 • Ragn-Sells AS

  Esindamine erinevates keskkonnaõiguse küsimustes, sh kohtuvaidlustes

 • Pakendikeskus AS

  Nõustamine keskkonnaõiguse alastes küsimustes

 • AS Väätsa Prügila

  Nõustamine keskkonnaõiguse alastes küsimustes

 • Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS

  Nõustamine keskkonnaõiguse alastes küsimustes

Tagasi