Veiko juhib büroos riigihangete, ehitusõiguse ja planeeringute valdkondi ning koordineerib vaidluste lahendamise meeskonna tööd. Eksperdina riigihankeõiguses on Veiko kliente edukalt nõustanud ja esindanud Eesti viimaste aastate suuremates hankevaidlustes ning hankelepingute pinnalt tekkinud erimeelsuste lahendamisel. Planeeringu- ja ehitusõiguses on saavutatud pretsedendi väärtusega kohtuotsuseid ning häid kokkuleppeid.

Lisaks on Veikol laialdased kogemused mitmete spetsiifilisi eriteadmisi nõudvate vaidluste ennetamisel ja lahendamisel, sh keskkonna-, energeetika- ja transpordiõiguses ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna küsimustes.

 

Varasem karjäär

2013 – 2015 Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner
2007 – 2012 Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, jurist/advokaat

Haridus

2009 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
2008 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA

Liikmelisus

Alates 2010 Eesti Advokatuur
Alates 2013 Procurement Law Academic Network (PLAN)

Keeled

Eesti, inglise, soome

Valik tehtud töid

 • EstPak Plastik AS-i nõustamine PET kile ekstruuderliini hankelepinguga seotud hankemenetluses, lepingu sõlmimisel ja läbirääkimistel.
 • Iisraeli päritolu kaitsetööstuse suurettevõtte Elbit Systems Ltd nõustamine ja esindamine hankemenetluses ning raamlepingu sõlmimisel Eesti Kaitseväega seoses 120 mm miinipildujate moona tarnimisega.
 • AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtete nõustamine ja esindamine viimaste aastate suurima maksumusega hankevaidlustes nö parvlaevade asjas (väärtusega üle 200 miljoni euro) nii VAKO-s kui erinevates kohtuastmetes.
 • AS Viru Keemia Grupp nõustamine mitmetes keskkonna-, loodusvarade ja energeetikaga seotud õigusküsimustes.
 • AS Skanska nõustamine ja esindamine pretsedenti loovates ja mahukates ehitusvaidlustes, sh seoses tellija, töövõtja ja projekteerija vaheliste suhete ja vastutusega.
 • AS Merko Ehitus kontserni ettevõtete ning AS Riverito nõustamine ja esindamine keskkonnaõiguse alastes vaidlustes.
 • AS Eesti Raudtee nõustamine igapäevastes õigusküsimustes.
 • Eesti juhtiva insenertehniliste rajatiste ehitaja KMG Inseneriehituse AS esindamine ja nõustamine erinevates töövõtulepingute pinnalt tekkinud küsimustes ja keerukates hankevaidlustes VAKO-s ning erinevates kohtuastmetes, samuti seonduvalt riigihangete järelevalve menetlusega.
 • Eesti Kaitseministeeriumi nõustamine ja esindamine halduskohtuvaidlustes seonduvalt riigikaitseliste huvidega.
 • Ida-Virumaa ühe suurema hankija Järve Biopuhastus OÜ nõustamine ja esindamine erinevates riigihankeküsimustes ja hankevaidlustes.
 • Läti Raudtee (Latvijas Dzelzceļš) tütarettevõtte LDz Cargo nõustamine seoses Euroopa Liidu raudtee- ja raudteeveeremite alase regulatsiooniga ning vedurite hanke ettevalmistamisel.
 • Eesti juhtiva turvalahenduste pakkuja esindamine hankevaidluses seoses kiiruskaamerate riigihankega.
 • Eesti ühe juhtiva meediaagentuuri nõustamine ja esindamine vaidlustuskomisjonis ning riigihangete järelevalve menetluses seoses meediavahendusteenuse hankega väärtusega 12 miljonit eurot.
 • Baltimaade juhtivasse kinnisvarakontserni kuuluva ettevõtte nõustamine pretsedenti loovas hankevaidluses seoses hankija kahjunõude esitamisega kuni Riigikohtuni.
 • Maailma suurima raudteeveeremite tootja China CNR Corporation Limited nõustamine ja esindamine rahvusvahelise ulatusega hankelepingu pinnalt tekkinud vaidluses seoses manööverveduritega.
 • Maailma juhtiva lennundus- ja kaitsetööstusettevõtte General Dynamics UK Ltd nõustamine ja esindamine kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihankevaidlustes VAKO-s ja erinevates kohtuastmetes.
 • Maailma juhtiva sidevõrguseadmete tootja Eesti ettevõtte nõustamine seoses kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihankega.
 • Maailma juhtiva veeremitootja nõustamine seoses osalemisega ca 40 miljoni euro väärtusega trammihankes.

Tunnustused

Top_tier_firmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsTop_tier_firmsTop_tier_firmsTop_tier_firms