Veiko
Viisileht.

Vandeadvokaat | Juhtivpartner

Veiko on LINKLaw juhtivpartner, kes koordineerib vaidluste lahendamise meeskonna tööd ja esindab kliente tsiviil- ja halduskohtumenetluses. Veiko juhib büroos ehitusõiguse, planeeringute ja riigihangete valdkondi.

Lisaks on Veikol laialdased kogemused mitmete spetsiifilisi eriteadmisi nõudvate vaidluste ennetamisel ja lahendamisel, sh keskkonna-, energeetika- ja transpordiõiguses ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna küsimustes. Ta esindab ja kaitseb kliente valikuliselt ka väärteoasjades ning majanduskuritegevusega seotud menetlustes.

Valik tehtud töid
  • Eesti Kaitseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi nõustamine ja esindamine halduskohtuvaidlustes ja kohtuväliselt seonduvalt riigikaitseliste huvidega, tuuleparkidega, päikeseparkidega.
  • Erinevate klientide nõustamine ja esindamine seoses planeerimis- ja ehitusõiguslike küsimustega ja vastavate menetlustega Tallinna, Viimsi, Rae, Harku, Pärnu, Tartu, Võru jm omavalitsustes. Esindamine vastavatel läbirääkimistel ja kohtuvaidlustes.
  • AS Harju Elekter nõustamine ja esindamine 122 000 000 eurose eeldatava väärtusega riigihankemenetluses ja riigihangete vaidlustuskomisjonis.
  • Articard OÜ nõustamine erinevates riigihankemenetlustes, esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis, nõustamine ja esindamine muudes õigusküsimustes.
  • Ehitusettevõtete, transpordiettevõtete, kohalike omavalitsuste, tõlkebüroode jm nõustamine riigihankemenetlustes, riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtumenetlustes.
  • AS Viru Keemia Grupp nõustamine mitmetes keskkonna-, loodusvarade ja energeetikaga seotud õigusküsimustes. AS Viru Keemia Grupp ja seotud ettevõtete nõustamine ja esindamine erinevates keerukates kohtuvaidlustes, sh töövõtulepingulistes vaidlustes.
  • Arkaadia Kapital AS-i ja selle tütarettevõtete nõustamine ja esindamine erinevates kohtuvaidlustes ja kohtuväliselt.
  • Iisraeli päritolu kaitsetööstuse suurettevõtte Elbit Systems Ltd nõustamine ja esindamine hankemenetluses ning raamlepingu sõlmimisel Eesti Kaitseväega seoses 120 mm miinipildujate moona tarnimisega.
  • Maailma suurima raudteeveeremite tootja China CNR Corporation Limited nõustamine ja esindamine rahvusvahelise ulatusega hankelepingu pinnalt tekkinud vaidluses seoses manööverveduritega.
  • Maailma juhtiva lennundus- ja kaitsetööstusettevõtte General Dynamics UK Ltd nõustamine ja esindamine kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihankevaidlustes VAKO-s ja erinevates kohtuastmetes.
Tagasi
Valdkonnad
Karjäär

2015 –
Advokaadibüroo LINKLaw, vandeadvokaat/partner

2013 – 2015
Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner

2007 – 2012
Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, jurist/advokaat

Haridus

2009 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA

2008 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA

Liikmelisus

Alates 2010 Eesti Advokatuur

Alates 2013 Procurement Law Academic Network (PLAN)

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms