Kairi
Kurisoo-Pärn.

Vandeadvokaat | Partner

Kairi juhib büroo tehingunõustamise, M&A ja ühinguõiguse ning intellektuaalse omandi ja IT-õiguse valdkondasid. Kairil on enam kui 20-aastane kogemus nii äriühingute ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamisel kui ka äriühingute igapäevase majandustegevuse juhtimisega seotud õigusküsimustes ning erinevate ärilepingute koostamisel.

Samuti on Kairi spetsialiseerunud intellektuaalse omandi ja IT-õigusvaldkonnale ning lisaks vastava valdkonna klienditööle oli Kairi 10 aastat Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni aktiivne liige ning ta on jätkuvalt AIPPI (Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni) Eesti Rahvusliku Töörühma liige. Kairil on pikaajalised kogemused ka keskkonnaõiguse valdkonnas, seonduvalt kasvuhoonegaaside, tööstusheidete, pakendiringluse ja jäätmega.
Lisaks õigusteaduste magistrikraadile on Kairi oma teadmisi laiendanud majandusteaduses ja edukalt lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna ärijuhtimise magistriõppe.

Valik tehtud töid
  • Viru Keemia Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete nõustamine erinevates lepinguõiguslikes küsimustes, sh VKG kontsernis kasutatavate erinevate tüüplepingute koostamine, erinevate arendusprojektidega seotud lepingute koostamine ja lepinguläbirääkimistel osalemine (mh IT-arendused, samuti ehitus-, projekteerimis- ja hankelepingud seonduvalt Petroter II ja III tehaste, lubjatehase, väävliärastuse süsteemi, tuhaärastuse süsteemi, gaasiturbiini rajamisega jne).
  • Taaraautomaatide tootja Tomra kontserni Balti ühingute nõustamine seonduvalt Lätis (2022) ja Leedus (2016) pandipakendisüsteemi käivitamise ja Tomra poolt vastavatele turgudele sisenemisega, sh pandipakendi süsteemi administraatoritega sõlmitud koostöölepingute koostamine ja läbirääkimine, Tomra vastavate tütarühingute asutamine ja tegevuste käivitamine, samuti Tomra Balti ühingute muu igapäevane nõustamine erinevates õigusküsimustes.
  • Nõustamine erinevates kinnisvara arendusprojektides (Graf Zeppeilin Maja, Raudteevalitsuse Villa, Martensi Maja, Telliskivi Kvartal), sh projekteerimis- ja ehituslepingud, üürilepingud jms.
  • Erinevate veebiplatvormide kasutustingimuste koostamine (nt Netikino, X7trade.eu, Elke Mööbel jt).
  • Sterotek Film nõustamine seonduvalt erinevate dokumentaalfilmidega, nt „Ott Tänak: The Movie“, „Kurvilise tee legendid“, „Päris Rannap“, „Ruja – keelatud!“, „Eesti Muld ja Eesti Ruja“ jt.
  • Lennukaupade, -posti ja e-kaubanduse logistika käsitlemise tarkvaralahendusi pakkuvale Q-Step Logiciel OÜ-le tarkvara arenduslepingute ning tarkvara-kui-teenus-lepingute koostamine.
  • Viru Keemia Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete nõustamine erinevates keskkonnaõiguslikes küsimustes, sh seonduvalt tööstusheidetega, jäätmetega, kasvuhoonegaaside ja keskkonnatasudega.
Tagasi
Valdkonnad
Karjäär

2015 –
Advokaadibüroo LINKLaw, vandeadvokaat/partner

2013 – 2015
Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner

2010 – 2012
Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner

2005 – 2010
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius, vandeadvokaat

2002 – 2005
Advokaadibüroo Mody & Hääl GLIMSTEDT, advokaat

Haridus

2017 Tartu Ülikooli Majandusteaduskond, ärijuhtimise magister (strateegiline juhtimine) / MBA, cum laude

2005 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, Magister iuris

2002 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA, cum laude

Liikmelisus

2013-2023 Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni liige

Alates 2009 AIPPI (Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon) Eesti Rahvusliku Töörühma liige

Alates 2002 Eesti Advokatuuri liige

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms