Hanna-Lisa

Kuslap.

Jurist

Hanna-Lisa abistab advokaate enamasti nii era- kui avaliku õiguse valdkondades. Ta omab kogemust keskkonnaõiguse, planeeringumenetluse ning erinevates tsiviilõiguse vaidlustes.

Hanna-Lisa kirjutas magistritöö kindlustusõiguse valdkonnast – „Liikluskindlustuse seadusest tulenevad kindlustusandja täitmise kohustuse piirangud Euroopa Kohtu asjakohase praktika taustal“.

Oma töös peab ta oluliseks pühendumust, detaile ning kliendikeskset lähenemist.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Tagasi
Valdkonnad
Karjäär

2022 –
Advokaadibüroo LINKLaw, jurist

Haridus

2023 Tartu Ülikool, MA

2021 Tartu Ülikool, BA