Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Nõustame, esindame ja kaitseme kliente väärteo- ja kriminaalmenetlustes. Meie advokaatide peamine fookus ja kogemus selles valdkonnas on seotud majandus- ja ametialaste kuritegudega. Samuti on meil pikaajaline kogemus kannatanute esindamisel nende õiguste ja varaliste huvide kaitsmisel kriminaalmenetluste raames.

Valdkonna kontaktisik: partner Veiko Viisileht (saada Veikole e-kiri).

Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
E-post
veiko.viisileht@linklaw.ee