Energeetika

Energeetikasektoris on viimastel aastatel toimunud kiire areng, mida iseloomustab nii taastuvenergia osakaalu pidev tõus kui ka muutused valdkonna õiguslikus regulatsioonis. Oleme nõustanud ja esindanud nii energia- kui ka võrguettevõtjaid erinevate projektide realiseerimisel ning vaidluste lahendamisel. Samuti oleme esindanud avaliku sektori asutusi tulenevalt taastuvenergia infrastruktuuri rajamise kavatsuste realiseerimisel tekkinud õigusküsimuste ja vaidluste  lahendamisel.

Omame vajalikku kompetentsi ja kogemusi muuhulgas järgnevate teenuste osutamisel:

  • nõustamine keskkonnalubade ja -litsentside taotlemisel, muutmisel või kehtetuks tunnistamisel;
  • nõustamine seoses infrastruktuuri rajamisel ja planeeringutega seotud keskkonnamõjude hindamisel;
  • õigusarvamused elektri- ja soojusenergia tootmise ja vastavate infrastruktuuride loomise osas;
  • nõustamine energiaturu tervikküsimustes, sh seonduvalt erinevate energialiikide tootmise, müügi ja kasutamisega;
  • nõustamine kasvuhoonegaaside saastekvootidega seotud küsimustes;
  • nõustamine ja esindamine energeetikaalastes vaide-, vahekohtu- ja kohtumenetlustes.


Valdkonna kontaktisik
: juhtivpartner Toomas Tamme (saada Toomasele e-kiri).

Vandeadvokaat | Juhtivpartner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
toomas.tamme@linklaw.ee