Ehitus ja planeerimine

LINKLaw advokaatidel on pikaajaline kogemustepagas ehitusettevõtjate, kinnisvaraarendajate, arhitektide, projekteerijate, ehitusjärelevalve, kohalike omavalitsuste ja puudutatud isikute nõustamisel. Oleme tegelenud mahukate arenduste ja kinnisvaraprojektidega, saavutanud olulisi kompromisse ja osalenud kohtuvaidlustes, mis on loonud pretsedente ning ehitus- ja planeerimisõigust Eestis edasi arendanud.

Pakume töötavaid lahendusi kõigis kinnisvara arendamise, ehitamise, omandamise/võõrandamise ja kasutamise tervikküsimustes. Eriteadmisi vajavatest planeerimisvaldkondadest oleme aastaid nõustanud kliente nt seoses maavarade, energeetika ja julgeolekuküsimustega.

Kliendi jaoks on oluline, et saame tugineda oma laialdastele teadmistele ja proaktiivsele lähenemisele. Samuti kaasame vajadusel häid koostööpartnereid ja eksperte teistest sektoritest, nt finants- ja kindlustusvaldkonnast. See võimaldab meil pakkuda kliendile täisteenust ja kaitsta kliendi huve parimal viisil kõigis ehituse ja planeerimisega seotud õigusküsimustes, muuhulgas järgmistes valdkondades:

 • arendajate, kohalike omavalitsuste ja puudutatud isikute nõustamine ja esindamine planeerimismenetluses;
 • nõustamine ja esindamine projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade taotlemisel ning kõigis seotud haldusmenetlustes;
 • ehitiste seadustamisega seonduv nõustamine ja ehitiste omanike esindamine kohalikes omavalitsustes;
 • planeerimise ja ehitamisega seotud lepingute koostamine ja nende läbirääkimine, sh kohalikud ja FIDIC standardid;
 • planeeringute finantseerimise ja realiseerimise lepingute koostamine ja läbirääkimine;
 • ehitusprojektide autoriõigustega seotud küsimused;
 • konsortsiumlepingute koostamine ning läbirääkimine;
 • nõustamine ja esindamine erinevate etappide läbirääkimistel arendaja ja kohaliku omavalitsuse suunal;
 • klientide huvide kaitsmine kõigis ehitus- ning planeeringuvaldkonna vaidlustes, sh tsiviil- ja halduskohtus – ehk kõigi valdkonnaga seoses tekkida võivate vaidluste lahendamine.


Valdkonna kontaktisik
: partner Veiko Viisileht (saada Veikole e-kiri).

Valik tehtud töid

 • Erinevate kohaliku omavalitsuse üksuste (Viimsi vald, Saku vald, Audru vald, Rae vald) ja eraõiguslike isikute nõustamine ja esindamine planeeringuvaidlustes.
 • Tallinna linna nõustamine ja esindamine teede väljaehitamiskohustuse täitmisega seotud küsimustes.
 • Järva Maavalitsuse esindamine Eesti põhilise riigimaantee (Tallinn-Tartu) teemaplaneeringut puudutavas vaidluses.
 • Kaitseministeeriumi ja Ida-Viru maavanema esindamine erinevates õigusküsimustes ja vaidlustes seoses suurte infrastruktuuriobjektide rajamisega.
 • AS Skanska nõustamine ja esindamine pretsedenti loovates ja mahukates ehitusvaidlustes, sh seoses tellija, töövõtja ja projekteerija vaheliste suhete ja vastutusega.
 • Eesti juhtiva insenertehniliste rajatiste ehitaja KMG Inseneriehituse AS esindamine ja nõustamine erinevates töövõtulepingute pinnalt tekkinud küsimustes ja vaidlustes.
 • Viru Keemia Grupp AS-i nõustamine erinevate arendusprojektiga seotud lepingute koostamisel ja lepinguläbirääkimistel (mh ehitus-, projekteerimis- ja hankelepingud).
 • Tallinna kesklinna rajatava kaubanduskeskuse arendamisel vajalike lepingute koostamine ja läbirääkimistel osalemine.

 

 

Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
E-post
veiko.viisileht@linklaw.ee