Kairi Kurisoo-Pärn
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
kairi.kurisoo-parn@linklaw.ee
 

Kairi juhib büroo tehingute ja ärinõustamise valdkonda. Tal on pikaajaline kogemus nii äriühingute ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustamisel kui ka äriühingute igapäevase majandustegevuse juhtimisega seotud õigusküsimustes.

Lisaks on Kairi spetsialiseerunud intellektuaalse omandi ja infotehnoloogia õigusvaldkonnale. Lisaks vastava valdkonna klienditööle on Kairi Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni ning AIPPI (Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni) Eesti Rahvusliku Töörühma liige, samuti on ta tegutsenud intellektuaalse omandi alal külalisõppejõuna erinevates ülikoolides, osalenud lektorina erinevatel seminaridel, kirjutanud artikleid ning osalenud intellektuaalse omandi teemalise käsiraamatu koostamisel.

 

Varasem karjäär

2013 – 2015 Glikman Alvin & Partnerid Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner
2010 – 2012 Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo, vandeadvokaat/partner
2005 – 2010 Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius, vandeadvokaat
2002 – 2005 Advokaadibüroo Mody & Hääl GLIMSTEDT, advokaat

Haridus

2017 Tartu Ülikooli Majandusteaduskond, ärijuhtimise magister (strateegiline juhtimine) / MBA, cum laude
2005 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, Magister iuris
2002 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA, cum laude

Liikmelisus

Alates 2013 Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni liige
Alates 2009 AIPPI (Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon) Eesti Rahvusliku Töörühma liige
Alates 2002 Eesti Advokatuuri liige

Keeled

Eesti, inglise

Valik tehtud töid:

 • Sterotek Film nõustamine seonduvalt dokumentaalfilmiga „Ott Tänak: The Movie“.
 • Frank Events OÜ nõustamine matkade korraldamisega tegeleva ettevõtte ning meeskonnamängude, atraktsioonide korraldamise ning tahvelarvutite rendiga tegeleva ettevõtte omandamisel.
 • Viru Keemia Grupp AS nõustamine uue majandustarkvara kasutusele võtmisega seonduvate lepingute läbirääkimistel ja sõlmimisel, sh arendusleping, litsentsilepingud jms.
 • Sterotek Film nõustamine seonduvalt dokumentaalfilmiga „Ruja – keelatud!“ ja seonduvalt muusikadokumentaaliga „Eesti Muld ja Eesti Ruja“.
 • Rallispordiklubi Crosskart Racing Estonia nõustamine klubi asutamisel ja selle tegevuseks vajalike lepingute koostamisel.
 • Martensi Maja OÜ nõustamine seonduvalt Pärnu kesklinna rajatava Martensi Maja arendusega, mh nõustamine seonduvalt ühingu asutamise ja osanike vaheliste suhetega, projekteerimis- ja ehituslepingu, ankurüürnikuga sõlmitud lepingu ning keskuse muude üürilepingutega.
 • Taaraautomaatide tootja Tomra kontserni kuuluvate Eesti ja Leedu ühingute nõustamine seonduvalt Leedus pandipakendisüsteemi käivitamise ja Tomra poolt Leedu turule sisemisega, sh Leedu pandipakendi süsteemi administraatoriga sõlmitud koostöölepingu koostamine, läbirääkimine ja igapäevane nõustamine lepingu täitmisel.
 • Viru Keemia Grupp AS-i nõustamine VKG Plokk OÜ osade võõrandamisel, sh lepingudokumentide koostamine ja osalemine läbirääkimistel.
 • EstPak Plastik AS-i nõustamine PET kile ekstruuderliini hankelepingu sõlmimisel.
 • Coop Eesti Keskühistu nõustamine seonduvalt Coop Eesti Keskühistu poolt Eesti Krediidipanga aktsiate omandamisega, sh suhetes teiste aktsionäridega.
 • Iisraeli päritolu kaitsetööstuse suurettevõtte Elbit Systems Ltd nõustamine raamlepingu sõlmimisel Eesti Kaitseväega 120 mm miinipildujate moona tarnimiseks Kaitseväele.
 • Viru Keemia Grupp AS-i nõustamine erinevate arendusprojektidega seotud lepingute koostamisel ja lepinguläbirääkimistel (mh ehitus-, projekteerimis- ja hankelepingud seonduvalt Petroter II ja III tehaste, lubjatehase, väävliärastuse süsteemi, tuhaärastuse süsteemi, gaasiturbiini rajamisega).
 • Eesti Tarbijateühistute Keskühistu nõustamine ETK Finants AS asutamisel ja tegevuse käivitamisel.
 • Tallinna kesklinna rajatava kaubanduskeskuse arendamisel ankurüürnikuga sõlmitava üürilepingu koostamine ja läbirääkimistel osalemine ning kaubanduskeskuse standardüürilepingu koostamine.
 • Müügi- ja e-poe tingimuste koostamine erinevatele Eesti ja väliskapitalil põhinevatele kaubandusettevõtetele, sh rõivaste, mööbli, ehitusmaterjalide ja auto varuosade müüjatele, pakendite tootjatele.
 • Eesti Tarbijateühistute Keskühistu nõustamine logistikatarkvara hanke- ja juurutuslepingu sõlmimisel.
 • Q-Step Logiciel OÜ nõustamine lennukauba käitlemise tarkvara litsentsilepingu koostamisel.
 • Eesti ühe suurema kaubandusettevõtte nõustamine müügipinna planeerimise ja -juhtimise tarkvara litsentsimisel.
 • Sweco Central Eastern Europe nõustamine Vealeidja OÜ omandamisel.
 • OÜ VKG Energia nõustamine Kohtla-Järve Soojus AS aktsiate omandamisel.
 • Danpower GmbH nõustamine Võru Soojus AS aktsiate omandamisel.
 • Eesti mängufilmi produtsendi nõustamine produktsioonilepingu ja filmitootmisega seonduvate lepingute koostamisel.
 • Välismaise toiduainetootja Eestis registreeritud kaubamärkide portfelli hoidmine ja kaubamärgialaste lepingutega seonduv igapäevane nõustamine.

Valik publikatsioone:

 • “Corporate Acquisitions and Mergers”, Eesti peatükk, Kluwer Law International, 2013.
 • “Intellektuaalne omand”, raamatu kaasautor, Äripäeva Kirjastus, 2009.
 • “Ühist äri luues mõtle loometööga seotud õigustele”, Äripäev (online), 14. september 2011.
 • “Ettevaatust – kasutuseta seisvast kaubamärgist võib ilma jääda!” Äripäev (online), 29. aprill 2011.
 • “Ühisautorite omavahelised suhted tuleb lepinguga reguleerida”, Äripäev (online), 31. jaanuar 2011.
 • “Kaubamärgi kasutusse andmine nõuab korralikku litsentsilepingut!” Äripäev (online), 17. detsember 2010.
 • “Mida teha, et töötaja oma autoriõigusega minema ei jalutaks?” Ajakiri Director, November 2010.
 • “Turunduslahendusi tellides pea meeles autoriõigust”, Äripäev (online), 5. oktoober 2010.
 • “Töötajate loodud teosed ja autoriõigus”, Eesti Innovatsiooniajakiri HEI, Nr 11, 2009.
 • “Korporatiivne sümboolika kui autoriõigusega kaitstav teos”, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Teataja, Nr 9, 2009.
 • “Korrektse autorilepingu olulisusest kaubamärgi kujunduse tellimisel”, Media Planet teemaleht „Bränd, mis loodi mulle – hoides ühiseid väärtusi.“ November 2009.
 • “Paralleelimport: konflikt kaubamärgiomaniku ainuõiguste ja üldise vabakaubanduse vahel”, Juridica 2003, nr 5.

Tunnustused

Top_tier_firmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsTop_tier_firmsTop_tier_firmsTop_tier_firms